Trang chủ Sở giáo dục |Sơ đồ website |Liên hệ
Tin tức - Sự kiện Tin mới nhất
19:51 +07 Thứ năm, 21/03/2019
Cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT Nam Trực 
 
STT             Họ tên                                                                                           Chức vụ                                                                                                          
A. Lãnh đạo phòng
  1   Đoàn Quang Vụ       Trưởng phòng                                   
2 Nguyễn Mạnh Hưng    Phó trưởng phòng 
3 Trần Thị Thành Phó trưởng phòng 
4 Trần Văn Hinh Phó trưởng phòng 
B. Các Tổ chức năng
1. Tổ Hành chính
  1       Phan Viết Anh                              Chuyên viên                                                               
2. Tổ Tổ chức cán bộ - Thanh tra
  1   Ngô Văn Dự   Trưởng bộ phận                       
2 Nguyễn Thị Yến      Chuyên viên
3 Vũ Tiến Lưỡng Chuyên viên
3. Tổ Tài vụ - Sách thiết bị
1     Nguyễn Quốc Đạt     Trưởng bộ phận                             
  2 Lê Thị Thu    Chuyên viên
4. Tổ Mầm non
 1    Nguyễn Thị Hằng Trưởng bộ phận                              
2 Đinh Thị Hường       Chuyên viên     
5. Tổ Tiểu học
 1   Dương Viết Bổng  Trưởng bộ phận                        
2 Trần Xuân Chỉnh Chuyên viên
6. Tổ THCS
 1   Vũ Thế Võ Trưởng bộ phận                      
2 Nguyễn Hải Tùng Chuyên viên
3 Lê Viết Thi Chuyên viên
4 Tống Văn Thịnh Chuyên viên
7. Công đoàn
1    Nguyễn Phan Anh Chủ tịch công đoàn                  
2 Cao Văn Đới Chuyên viên