Trang chủ Sở giáo dục |Sơ đồ website |Liên hệ
Tin tức - Sự kiện Tin mới nhất
19:52 +07 Thứ năm, 21/03/2019

Website các trường

* Phòng GD&ĐT
- Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc
- Phòng GD&ĐT huyện Vụ Bản
- Phòng GD&ĐT huyện Ý Yên
- Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh
- Trung tâm GDTX Nghĩa Tân
- Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Hưng
- Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu
- Phòng  GD&ĐT huyện Giao Thủy
- Phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường
- Phòng GD&ĐT Thành phố Nam Định
* Mầm non
- Mầm Non Nam Quang
- Mầm non Nam Hải
- Mầm non Nam Phúc
- Mầm non Nam Hoa
- Mầm non Nam Trung
- Mầm non Nam Thượng
- Mầm non Nam Mỹ
- Mầm non Nam Sơn
- Mầm non Nam Toàn
- Mầm non Trần Quốc Toản
- Mầm non Nam Đồng
- Mầm non Nam Tiến
- Mầm non Nam Thịnh
- Mầm non Nam Thắng
- Mầm non Nam Tân
- Mầm non Nam Hùng
- Mầm non Nam Hồng
- Mầm non Nam Thành
- Mầm non Nam Dương
- Mầm non Nam Giang
- Mầm non Nam Nghĩa
- Mầm non Nam Long
- Mầm non Nam An
- Mầm non Nam Minh
- Mầm non Trần Hưng Đạo
- Mầm non Nam Quan
- Mầm non Nam Cường
- Mầm non Nam Đào
- Mầm non Nam Bình
* Tiểu học
- Tiểu học Nam Sơn
- Tiểu học Nam Thái
- Tiểu học Nam Đào
- Tiểu học Nam Xá
- Tiểu học Nam Mỹ
- Tiểu học Nam Hồng
- Tiểu học Nam Hoa
- Tiểu học Nam Hải
- Tiểu học Nam Long
- Tiểu học Nam Quang
- Tiểu học Nam Cường
- Tiểu học Nam Nghĩa
- Tiểu học Nam Giang
- Tiểu học Nam Chấn
- Tiểu học Nam Quan
- Tiểu học Nam Lợi
- Tiểu học Nam Dương
- Tiểu học Nam Đồng
- Tiểu học Nam Toàn
- Tiểu học Nam Tân
- Tiểu học Nam Thành
- Tiểu học Nam Ninh
- Tiểu học Nam Trung
- Tiểu học Nam Thịnh
- Tiểu học Nam Thượng
- Tiểu học Nam Hùng
- Tiểu học Nam An
- Tiểu học Nam Minh
- Tiểu học Nam Điền
- Tiểu học Nam Thắng
- Tiểu học Nam Phúc
- Tiểu học Nam Tiến
- Tiểu học Nam Bình
* Trung học cơ sở
- THCS Nam Đào
- THCS Nam Thái
- THCS Nam Mỹ
- THCS Nguyễn Hiền
- THCS Nam Hồng 
- THCS Nam Hoa 
- THCS Điền Xá
- THCS Nam Cường
- THCS Nam Hùng
- THCS Hồng Quang
-
 THCS Nghĩa An
-
 THCS Bình Minh
-
 THCS Nam Thanh
-
 THCS Hoàng Ngân
-
 THCS Nam Giang
-
 THCS Đồng Sơn
-
 THCS Nam Lợi
-
 THCS Nam Thắng
-
 THCS Nam Dương
-
 THCS Nam Tiến
- THCS Nam Hải
-
 THCS Nam Toàn
Tin 20-11 Tin tiêu điểm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2016
 
Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2
13/6
HỌP GIAO BAN
CƠ QUAN
- Nộp hồ sơ thi vào lớp 10 tại các trường THPT đăng ký thi (THCS)
- Làm việc với BHXH giải quyết chế độ hưu trí cho 01 giáo viên mầm non Nam Thắng (đ/c Dự)
- Thanh toán lương cho các trường MN và cơ quan Phòng GD&ĐT (đ/c Đạt)
Thứ 3
14/6
- Đôn đốc các trường hoàn tất mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh -Sạch - Đẹp – An toàn (Tiểu học) - Kiểm tra việc ôn thi tuyển sinh vào THPT các trường (THCS)
- Tổng hợp báo cáo việc đánh giá công chức, viên chức toàn huyện (đ/c Dự)
- Tổng hợp báo cáo thống kê trực tuyến EMIS (đ/c Yến)
- Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)
- Duyệt quyết toán các trường TH, THCS còn lại của miền 2 (đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán các trường TH, THCS còn lại của miền 2 (đ/c Đạt)
Thứ 4
15/6
- Phòng GD&ĐT làm việc với các trường chưa đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020. - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (các bộ phận, Công đoàn)
- Đôn đốc các trường hoàn tất mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh -Sạch - Đẹp – An toàn (Tiểu học) - Đôn đốc các trường hoàn tất mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh -Sạch - Đẹp – An toàn (Tiểu học)
- Báo cáo đánh giá chuẩn nghề nghiệp về sở GD&ĐT (THCS) - Kiểm tra việc ôn thi tuyển sinh vào THPT các trường (THCS)
- Tổng hợp báo cáo việc đánh giá công chức, viên chức toàn huyện (đ/c Dự) - Nộp báo cáo thống kê trực tuyến EMIS về Sở GD&ĐT (đ/c Yến)
- Duyệt quyết toán các trường TH miền 3 (đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán các trường TH miền 3 (đ/c Đạt)
Thứ 5
16/6
- Tập huấn cho các trường Tiểu học sử dụng và triển khai Cổng thông tin điện tử của ngành và của các trường - Tập huấn cho các trường THCS sử dụng và triển khai Cổng thông tin điện tử của ngành và của các trường
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và UBND tỉnh kiểm tra trường chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp –An toàn và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Dự kiến: trường TH Nam Giang, TH Nam Hoa, TH Nam Hải) (Lãnh đạo Phòng, Tiểu học) - Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và UBND tỉnh kiểm tra trường chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp –An toàn và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Dự kiến: trường TH Nam Phúc, TH Nam Dương) (Lãnh đạo Phòng, Tiểu học)
- Kiểm tra việc ôn thi tuyển sinh vào THPT các trường (THCS) - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (các bộ phận, Công đoàn)
- Duyệt quyết toán các trường THCS miền 3 (đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán các trường THCS miền 3 (đ/c Đạt)
Thứ 6
17/6
- Tập huấn cho các trường Mầm non sử dụng và triển khai Cổng thông tin điện tử của ngành và của các trường - Tập huấn cho các trường Mầm non sử dụng và triển khai Cổng thông tin điện tử của ngành và của các trường
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và UBND tỉnh kiểm tra trường chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp –An toàn và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Dự kiến: trường TH Nam Quang)  (Lãnh đạo Phòng, Tiểu học) - Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và UBND tỉnh kiểm tra trường chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp –An toàn và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Dự kiến: trường TH Nam Điền)  (Lãnh đạo Phòng, Tiểu học)
- Hướng dẫn một số xã làm hồ sơ nông thôn mới (đ/c Lưỡng) - Kiểm tra việc ôn thi tuyển sinh vào THPT các trường (THCS)
- Tham gia đoàn quy hoạch các trường MN, TH, THCS (đ/c Đạt) - Tham gia đoàn quy hoạch các trường MN, TH, THCS (đ/c Đạt)

 
  
Văn bản mới Tin tiêu điểm

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 75
  • Hôm nay: 1550
  • Tháng hiện tại: 5748
  • Tổng lượt truy cập: 2144066