THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

File đính kèm: 42/2012/TT-BGDĐT
                    
                        46 /KTKĐCLGD-KĐPT