Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, THPT có nhiều cấp học,trường Tiểu học, Mầm non

File đính kèm

1. Điều lệ trường THCS, THPT có nhiều cấp học: 12/2011/TT-BGDĐT

2.Điều lệ trường Tiểu học: 41/210/TT-BGDĐT.

3.Điều lệ trường Mầm non: 04/VBHN-BGDĐT.

4.Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh:  55/2011/TT-BGDĐ
T.