THÔNG TƯ ban hành quy chế công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Thông tư  ban hành quy chế công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

File đính kèm


1. Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia: 02/2014/TT- BGDĐT

2. Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia : 59/2012/ TT- BGDĐT

3. Quy chế công nhận trường THCS, THPT,  trường phổ thông có nhiều cấp học: 47/2012/ TT- BGDĐT